Hypnotherapie

Life-Coaching

Energetisch werken

Kindercoaching & Gezinscoaching

Algemene voorwaarden

Werkwijze
Zowel voor therapie als voor coaching bestaat mijn werkwijze uit drie fasen:

 1. Een intake gesprek: deze is gericht op kennismaking, de hulpvraag en om te kijken of er voldoende vertrouwen is om met elkaar verder te gaan;
 2. Het therapie- of coaching traject: het aantal sessies zal afhankelijk zijn van de hulpvraag;
 3. Het evaluatiegesprek: elk traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek waarin we terugkijken op het traject en de beoogde doelen.

 Afspraken

 • Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd;
 • Als je een afspraak op maandag hebt, dan dien je uiterlijk op de vrijdag ervoor af te zeggen;
 • Als je de afspraak bent vergeten of de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt, dan ben ik helaas genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen;
 • Indien je later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, is dit voor jouw rekening. Indien je meer dan 15 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmachtssituaties).

Facturen

 • Facturen worden maximaal 2 dagen na de sessie per e-mail verstrekt;
 • Het bedrag dient direct na de sessie contant of per telefonische overboeking betaald te worden.

Overig

 • Je draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de therapie of coaching;
 • Je blijft tevens zelf verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe je komt als reactie op de therapie of coaching;
 • Interventies waarvan je hebt kennisgenomen, mogen onder geen beding door jou worden toegepast op anderen;
 • Oefeningen die worden aangeleerd, worden uitsluitend door jou zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd en/of overgedragen.
Maak een afspraak of stel een vraag