Hypnotherapie

Life-Coaching

Energetisch werken

Kindercoaching & Gezinscoaching

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie.

Life-Coaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het doel van dit onderzoek is het levensgeluk te vergroten.

Cosmic Light Energy™ is een energie die reinigend, zuiverend, beschermend, transformerend en helend werkt.

Het coachen van kinderen is onlosmakelijk verbonden met het coachen van het systeem waar het kind onderdeel van uitmaakt.

Door middel van hypnose kunnen we de denkbeelden, overtuigingen en emoties die ongewenst zijn omzetten in een gewenste vorm. 

Een Life-Coach ondersteunt cliënten in het vormgeven van hun eigen leven, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de levensbalans. 

Bij een energetische behandeling wordt er op intuïtie gewerkt met verschillende technieken om onder andere je energie en energieveld op te schonen.

Kinderen krijgen bewust of onbewust heel veel mee van wat er zich in een gezin afspeelt. Bij Gezinscoaching kijken we verder dan het weer op weg helpen van het kind.

Lees hier meer over:

Hypnotherapie

Lees hier meer over:

Life-Coaching

Lees hier meer over:

energetisch werken

Lees hier meer over:

kindercoaching & gezinscoaching
Maak een afspraak of stel een vraag