Hypnotherapie

Life-Coaching

Energetisch werken

Kindercoaching & Gezinscoaching

Life-Coaching

Wat is Life-Coaching?

Life-Coaching is een vorm van coaching waarin het hele leven van de mens onder de loep wordt genomen en waarin de cliënt gestimuleerd wordt de ontwerper van zijn eigen leven te worden. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van het zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van talenten, afstemming van loopbaan op levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.
Life-Coaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het doel van dit onderzoek is het levensgeluk te vergroten.

Wat doet een Life-Coach?

Een Life-Coach ondersteunt cliënten in het vormgeven van hun eigen leven. Dit houdt in dat hij/zij ze helpt bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties, het vloeiend doorlopen van de verschillende fases in de levensloop en het vinden van een passende loopbaan.

De basis voor geluk is zelfkennis. De persoonlijkheid van de mens wordt in Life-Coaching vergeleken met de vorm van een boom: de levensboom. Als een boom genoeg ruimte, voeding en zonlicht krijgt, kan hij zich op een gezonde manier ontwikkelen en tot volledige ontplooiing komen. Deze drang tot volledige ontplooiing zien we ook bij mensen. Alle belangrijke aspecten van de menselijke persoonlijkheid worden gesymboliseerd door de verschillende onderdelen en sferen van de levensboom.

Vier sferen van de levensboom
 • Onder: intrapersoonlijke sfeer; het gebied van ons individuele bewustzijn en onderbewustzijn;
 • Boven: transpersoonlijke sfeer; het gebied van de spiritualiteit, zingeving, levensvisie en intuïtie;
 • Links: interpersoonlijke privé sfeer; het gebied van onze relaties met onze partner, kinderen, vrienden, familieleden, kennissen en huisdieren;
 • Rechts: interpersoonlijke maatschappelijke sfeer; het gebied van werk, opleidingen, politiek, verenigingen, wetenschap, kunst en cultuur.
De hele boom en zijn kern

In het centrum van de boom bevindt zich het ik, ons diepste zelf. Dit is de uiteindelijke waarnemer van alle zintuiglijke indrukken en de bron van onze levenskracht. Zij verbindt alle sferen van de levensboom met elkaar. De algemene vorm van de boom symboliseert ons karakter, maar ook het verband tussen lichaam en persoonlijkheid.

De levensbalans

Er bestaat een voortdurende wisselwerking tussen de vier levenssferen. Om gelukkig te zijn in het leven moeten we de vier sferen evenredig veel aandacht geven en in balans brengen. Als we één of meerdere sferen verwaarlozen, wordt ons levensgeluk geschaad en kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan.

Ieder mens wordt geboren met een aantal talenten. Dit zijn latente vermogens die bij onze wezenlijke aard passen, ons ware karakter. Al in de prille kindertijd – in de wortels van de levensboom – is duidelijk wat deze talenten zijn. Zo zijn sommige kinderen van nature communicatief en zullen zich graag in die richting ontplooien. Andere kinderen zijn van nature technisch en kunnen al op vroege leeftijd ingewikkelde apparaten bedienen en repareren. Sommige kinderen zijn al natuurlijke schrijvers of kunstenaars, terwijl anderen geboren baasjes zijn die al op jonge leeftijd leidinggevende rollen spelen.
In Life-Coaching besteden we veel aandacht aan deze talenten en hoe ze het best tot bloei kunnen komen. Ook kijken we naar eventuele remmingen die de ontplooiing van onze talenten tegenwerken.

Het zelf, onze wezenlijke essentie, is de bron van ons bewustzijn en onze levensenergie. Het geeft vanuit de kern van onze persoonlijkheid de energie om ons te ontplooien. Deze energie is gericht op het ontplooien van onze talenten en het creëren van een evenwichtige groei van de persoonlijkheid. Iemand met krachtige verlangens beschikt over veel levensenergie. We zijn het gelukkigst als we naar deze verlangens luisteren. Ze zijn diep, constant en met veel passie. Ze zijn krachtig als het water in een brede rivier. Het zijn hele speciale verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen.
Daarom stellen we in Life-Coaching regelmatig de vragen: ‘Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven?’, ‘Waar ligt mijn passie?’, ‘Wat is werkelijk zinvol in mijn leven?’ en ‘Waar ben ik echt goed in?’. De verlangens van het zelf zijn in feite uitingen van onze diepste levensopdrachten. Het zijn de boodschappen uit ons hart die ons vertellen wat we in het leven het best kunnen doen. Als we deze aanwijzingen opvolgen scheppen we steeds meer geluk voor onszelf en onze omgeving en genieten we van een voortdurende persoonlijke groei.

Toepassingsgebieden Life-Coaching

 • Verbetering van communicatievaardigheden;
 • Verhoging van zelfvertrouwen;
 • Assertiviteitsverhoging;
 • Levensloop coaching;
 • Zingeving, passie en visie;
 • Verbetering van persoonlijke balans;
 • Stress en burn-out;
 • Talentontwikkeling;
 • Loopbaan- en studiekeuze;
 • Verbetering van relaties;
 • Agressie- en conflicthantering;
 • Energiemanagement;
 • Re-integratie;
 • Psychosomatische klachten;
 • Stervensbegeleiding en rouwverwerking;
 • Coaching in de natuur.

Buiten Life-Coaching wat zich specifiek bezig houdt met het vormgeven van je leven, kun je bij Praktijk Yara ook terecht voor:

 • Ademcoaching;
 • Lichaamsgerichte coaching;
 • Natuurcoaching;
 • Traumacoaching.

Indien je meer informatie wilt over deze vormen van coaching neem dan contact op middels het formulier.

Maak een afspraak of stel een vraag